Η «Παγκρήτια Ένωση Υγείας» είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 2002 (υπ’ αριθμ. 758/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου). Λειτουργεί βάσει καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε το 2013. Οι δράσεις της Ένωσης έχουν άμεση σχέση με Πανεπιστημιακές Κλινικές και Ερευνητικά Ιδρύματα Βιοϊατρικής Έρευνας.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image