Οι διαθέσιμοι πόροι του Δημοσίου δεν επαρκούν για την υποστήριξη και αποτελεσματική εφαρμογή στην πράξη της Βιοιατρικής έρευνας προς όφελος των ασθενών.Το κενό αυτό στη φροντίδα των ασθενών, την εκπαίδευση, την έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης είναι το «πεδίο» δραστηριότητας της Ένωσης.

Το όραμά μας είναι:

  • Οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα να έχουν έγκαιρη διάγνωση, να απολαμβάνουν τη βέλτιστη αντιμετώπιση και να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα ζωής και η πρόγνωσή τους.
  • Οι φοιτητές, ιατροί, νοσηλευτές και φροντιστές των ασθενών με χρόνια νοσήματα, να λαμβάνουν έγκαιρα, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και να εφαρμόζουν καινοτόμες παρεμβάσεις.
  • Η πραγματοποίηση βιοϊατρικής έρευνας υψηλού επιπέδου, ανταγωνιστική στο πεδίο της αυτοανοσίας και φλεγμονής.

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image