Η αποστολή της «Παγκρήτιας Ένωσης Υγείας» είναι:

  1. Βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ασθενείς με χρόνια συστηματικά αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα.
  2. Ενίσχυση και προαγωγή της εκπαίδευσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια συστηματικά αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα.
  3. Η με κάθε κατάλληλο μέσο ενίσχυση και προώθηση της βασικής, εφαρμοσμένης και κλινικής έρευνας με έμφαση στη Μοριακή Ιατρική, την εφαρμοσμένη Βιοϊατρική τεχνολογία και τη μεταφραστική έρευνα (translational research).

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image