Παγκρήτια Ένωση Υγείας

Ιατροί - Επαγγελματίες υγείας

Αποκτήσετε πρόσβαση σε επιστημονικές πληροφορίες

Σύνδεση

Ποιοί είμαστε Παγκρήτια Ένωση Υγείας

Η «Παγκρήτια Ένωση Υγείας» είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 2002 (υπ’ αριθμ. 758/2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου). Λειτουργεί βάσει καταστατικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε το 2013. Οι δράσεις της Ένωσης έχουν άμεση σχέση με Πανεπιστημιακές Κλινικές και Ερευνητικά Ιδρύματα Βιοϊατρικής Έρευνας.


  1. Βελτίωση των παρεχόμενων ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ασθενείς με χρόνια συστηματικά αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα.
  2. Ενίσχυση και προαγωγή της εκπαίδευσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην αντιμετώπιση των ασθενών με χρόνια συστηματικά αυτοάνοσα και φλεγμονώδη νοσήματα.
  3. Η με κάθε κατάλληλο μέσο ενίσχυση και προώθηση της βασικής, εφαρμοσμένης και κλινικής έρευνας με έμφαση στη Μοριακή Ιατρική, την εφαρμοσμένη Βιοϊατρική τεχνολογία και τη μεταφραστική έρευνα (translational research).

Οι διαθέσιμοι πόροι του Δημοσίου δεν επαρκούν  για την υποστήριξη  και αποτελεσματική εφαρμογή στην πράξη της Βιοιατρικής έρευνας προς όφελος των ασθενών. Το κενό αυτό στη φροντίδα των ασθενών, την εκπαίδευση, την έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης είναι το «πεδίο» δραστηριότητας της Ένωσης.
Το όραμά μας είναι:

  1. Οι ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νοσήματα να έχουν έγκαιρη διάγνωση, να απολαμβάνουν τη βέλτιστη αντιμετώπιση και να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα ζωής και η πρόγνωσή τους.
  2. Οι φοιτητές, ιατροί, νοσηλευτές και φροντιστές των ασθενών με χρόνια νοσήματα, να λαμβάνουν έγκαιρα, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και να εφαρμόζουν καινοτόμες παρεμβάσεις.
  3. Η πραγματοποίηση βιοϊατρικής έρευνας υψηλού επιπέδου, ανταγωνιστική στο πεδίο της  αυτοανοσίας και φλεγμονής.

  1. Η εφαρμογή βραχυχρόνιου και μακροχρόνιου σχεδιασμού για να καλυφθούν οι ανάγκες και τα κενά στο πεδίο δράσης της Ένωσης.
  2. Η εξεύρεση πόρων και η κατανομή τους ώστε να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της Ένωσης.
  3. Η επιλογή και η ανάπτυξη του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού

Δράσεις

Επιστημονικές μελέτες, δημοσιεύσεις, εκδηλώσεις

Ασθενείς

Σκοποί Της "Παγκρήτιας Ένωσης Υγείας"

Ερευνητικό Εργαστήριο

Ρευματολογίας, Αυτοανοσίας και Φλεγμονής

Κλινική

Ρευματολογίας, Κλινικής Ανοσολογίας Και Αλλεργιολογίας

Ιατροί - Επαγγελματίες υγείας

Συνδεθείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες που απευθύνονται αμιγώς σε ιατρούς ή επαγγελματίες του τομέα υγείας.

Μείνετε ενημερωμένοι Τελευταία νέα

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image